امضای تفاهم نامه سه جانبه بین ادارات آموزش و پرورش اردکان ، میبد و بهاباد

درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهره وری حداکثری از ظرفیت ها صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش " علی دهقان بهابادی" گفت: این تفاهم نامه سه جانبه کار جدیدی است که در راستای فراهم آوردن زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و بهره وری حداکثری از ظرفیت های آموزش و پرورش صورت می گیرد.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش افزود: بهره وری بهینه از نیروی انسانی، فضاهای آموزشی و پرورشی یک ضرورت است و ادارات آموزش و پرورش باید تلاش کنند تا از امکانات موجود و خدماتی که هنرستانها، اردوگاهها،  کانون های فرهنگی و تربیتی ارائه می کنند نهایت بهره را ببرند.

وی خاطرنشان کرد در این پیمان سه جانبه امکان بهره مندی شهرستانها از ظرفیت های یکدیگر فراهم می شود و این کار جدیدی است که برای اولین بار در استان صورت می گیرد.

"دهقان" یادآور شد براساس این تفاهم نامه سه اداره آموزش و پرورش اردکان، میبد و بهاباد در انجام امور آموزشی و پرورشی معین یگدیگر خواهند بود.

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک


خدمات الکترونیک صفحه اصلی ادارات و واحد های تابعه آرشیو خبرها پرسش و پاسخ