بخشنامه نقل و انتقال اضطراری داخل استان سال 96

ثبت نام در ادارات مبداء انجام می شود

محمد حسین پارسائیان رئیس اداره اموری اداری و تشکیلات اعلام کرد: بخشنامه نقل و انتقالات اضطراری سال تحصیلی 97-96 به ادارات ارسال گردید. وی با اعلام این خبر افزود: در این مرحله کلیه متقاضیان که در مرحله اول موفق به ثبت نام در سایت نشده اند می بایست با مراجعه حضوری به ادارات مبداء درخواست خود را تحویل مسئول امور اداری نمایند و ادارات مبداء موظف هستند لیست اسامی را تا پنجم شهریورماه به اداره کل ارسال نمایند. وی یادآور شد که افرادی که در مرحله قبل درخواست انتقالشان رد گردیده نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مبداء ندارند و همچنین نتیجه نقل و انتقالات اضطراری فقط از طریق ادارات مبداء اعلام می گردد و متقاضیان از مراجعه حضوری به اداره کل خودداری نمایند.

بخشنامه نقل وانتقالات اضطراری

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه اصلی ادارات و واحد های تابعه آرشیو خبرها پرسش و پاسخ