برگزاری جلسات تفاهم نامه دانش آموز فضا و نیروی انسانی با ادارات استان

برآورد کلاس، دانش آموز و نیروی انسانی مدارس در سال تحصیلی 96-95

اسلامی، معاون اداره اموراداری و تشکیلات اداره کل آموزش وپرورش استان گفت : به منظور برآورد کلاس های مورد نیاز و وضعیت نیروی انسانی، جلسات عقد تفاهم نامه ساماندهی با ادارات و مناطق 14 گانه آموزشی به طور جداگانه در محل اداره کل تشکیل گردید. سعید اسلامی افزود: این تفاهم با هدف پیشبرد سیاست های راهبردی بهینه سازی و استفاده مطلوب و بهره وری از منابع انسانی متخصص نظام تعلیم و تربیت، بهبود مدیریت، کیفیت بخشی و گسترش عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر در بهره مندی از ظرفیت های موجود منعقد شده است

اسلامی افزود : در این جلسات ابتدا تعداد کلاس ها با رعایت چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی با توجه به شرایط منطقه ای، توسعه مدارس خاص و سهم رشته ای دوره متوسطه توسط گروه طرح و برنامه مورد تفاهم قرار گرفت.

وی افزود: پس از آن وضعیت نیروی انسانی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم ، فنی و حرفه ای و کاردانش و گروه های تربیت بدنی، پرورشی ، مشاوره و مراقب سلامت بررسی و نهائی شد

اسلامی خاطرنشان کرد: تفاهم بسته شده در این جلسات مبنای نقل و انتقالات داخل و خارج استان،  پرداخت حق التدریس و بررسی اسناد مالی تا پایان سال تحصیلی 96-95 خواهد بود .