برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولان امور اداری استان سال 95

جلسه هم اندیشی مسئولان امور اداری استان روز پنج شنبه 20 آبان در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید

با حضور رئیس و معاون اداره  امور اداری و تشکیلات اداره کل و کارشناس مسئولان و کارشناسان این حوزه و کارشناس مسئولان و کارشناسان امور اداری نواحی و شهرستان ها و مناطق استان جلسه هم اندیشی و تبادل نظر و آموزشی در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد. در این جلسه ابتدا محمد حسین پارسائیان رئیس اداره امور اداری و تشکیلات ضمن عرض  خیر مقدم و تقدیر و تشکر از کلیه همکاران امور اداری نواحی و شهرستان ها، مواردی در خصوص عدم بکارگیری نیروهای آزاد، روال اداری تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی، پاسخگویی بموقع و دقیق به نامه ها و مکاتبات، عدم صدور احکام ماموریت غیرواقعی و ابلاغ و احکام صوری، نحوه همکاری با کارشناسان ارزشیابی در خصوص تکمیل فرم های ارزیابی 120 امتیازی و دقت در فرم های استخدام دانشجویان فارغ التحصیل 91 ارائه کرد. پس از آن حسین رفیعی کارشناس مسئول حقوق و مزایای اداره کل در خصوص ترفیعات و مزایا، بخشنامه ادامه تحصیل، مزایای جانبازان و ایثارگران، نحوه صدور احکام رتبه بندی حرفه ای و طبقه همکاران و ... مواردی را مطرح نموده و به پرسش های همکاران در این زمینه پاسخ داد. سعید اسلامی معاون امور اداری و تشکیلات اداره کل با ارائه پاورپوینت مواردی در خصوص نحوه صدور، محاسبه و ذخیره مرخصی ها و همچنین ماموریت های تحصیلی اعزام به خارج به سایر ارگانها و .. مطرح نمود. محمد کریمی نیا کارشناس مسئول بازنشستگی و ترفیعات، شرایط و نحوه صدور احکام بازنشستگی را برای همکاران تشریح نموده و به سوالات همکاران در این زمینه پاسخ داد. علی معقول کارشناس مسئول استخدام اداره کل بصورت آموزشی در قابل پاورپوینت مواردی در خصوص استفاده از سایت تک کارت فرهنگیان و نحوه گزارش سازی در سیستم پرسنلی را برای همکاران ارائه نمودند و در پایان عی دهقان بهابادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با حضور در جمع همکاران مواردی در خصوص اهمیت فعالیت های حوزه امور اداری را مطرح نموده و به سئوالات همکاران و پیشنهادات و انتقادات ایشان پاسخ داد. جلسه در پایان با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید