مدارک مورد نیاز / برنامه زمانی مراجعه پذیرفته شدگان در اطلاعیه بعدی اعلام می گردد

اطلاعیه شماره 1 آزمون استخدامی پیمانی سال97

محمد حسین پارسائیان رئیس اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن اعلام خبر انتشار نتایج پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت پنجمین آزمون استخدامی (پیمانی) متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 97 در سایت سازمان سنجش، گفت: کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت می بایست مدارک مندرج در اطلاعیه شماره یک (اطلاعیه پیوست) را آماده نموده و در برنامه زمانبندی که در اطلاعیه بعدی (متعاقباً) اعلام می شود جهت تکمیل پروند و معرفی جهت انجام مصاحبه به اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مراجعه نمایند. وی افزود: بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت زمانی مقرر برای بررسی مدارک و مستندات به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد. ضمناً به پرونده های ناقص نیز ترتیب اثر داده نمی شود.

اطلاعیه شماره 1

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه اصلی ادارات و واحد های تابعه آرشیو خبرها پرسش و پاسخ