پذیرش سرباز معلم برای سال تحصیلی98-97

پارسائیان خبر داد: پذیرش صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط

محمد حسین پارسائیان رئیس امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان یزد با اعلام خبر ابلاغ بخشنامه پذیرش سربازمعلم برای سال تحصیلی 98-97 افزود: امسال با توجه به سهمیه ای که نیروهای مسلح به آموزش و پرورش داده است صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی  (لیسانس) می توانند جهت ثبت نام به نزدیک ترین اداره آموزش و پرورش محل زندگی خود مراجعه نموده  و از مراجعه به این اداره کل خودداری نمایند. وی افزود : متقاضیان می بایست برگ سبز اعزام به خدمت با تاریخ  1397/04/01 یا 1397/06/01 بدون مهر غیبت داشته باشند و  با در دست داشتن مدارک مندرج در بخشنامه از تاریخ 1397/02/09 لغایت 1397/02/15 جهت ثبت نام مراجعه نمایند و این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش اولویت با فرزندان و همسران فرهنگی با مدرک مرتبط با آموزش و پرورش می باشد.

بخشنامه

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه اصلی ادارات و واحد های تابعه آرشیو خبرها پرسش و پاسخ